Menu Close

Indukčné kalenie

Indukčné kalenie je založené na rýchlom ohreve pôsobením strednej alebo vysokej frekvencie induktoru. Pri prechode striedavého prúdu induktorom sa indikuje na povrchu kaleného predmetu striedavé magnetické pole, čím vznikajú vírivé prúdy. Tieto prúdy veľmi rýchlo zahrievajú povrch telesa na kaliacu teplotu, aby sa následne zakalil prudkým ochladením. Spoločnosť používa na kalenie generátor s výkonom 100 kW a kmitočtom 5-50 kHz. Cenník kalenia spoločnosť poskytuje na základe posúdenia požiadaviek zákazníka.