Menu Close

Rezanie laserom

Spoločnosť KONEX s.r.o. využíva na rezanie materiálu, ako aj určitých typov výrobkov rezanie pomocou laserového lúča. Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie v tomto lúči. Použitie tejto technológie má výhodu vo vysokej presnosti výrobkov a výbornej kvalite rezných hrán. Vo výrobe sa používajú stroje značky TRUMPF. Tieto nemecké stroje sú povestné svojou kvalitou a presnosťou. Rezanie laserom zaručuje vysokú kvalitu a presnosť výrobkov. Cenník rezania spoločnosť poskytuje na základe posúdenia požiadavky zákazníka.