Menu Close

Oteruvzdorné mangánové príložky

Manganové oteruvzodné príložky – materiál X120Mn12, ktorý určuje norma UIC 893-0.
Všetky mangánové príložky spĺňajú normu UIC 893-0. Cenník uvedených produktov, prípadne určenie ceny výrobkov, ktoré neobsahuje tabuľka je možné zaslať na vyžiadanie. Všetky ostatné rozmery, ktoré nie sú uvedené v zozname, je možné vyrobiť na požiadavku.

dĺžka [mm] šírka [mm] hrúbka [mm] tvrdosť [HRc]
130 26 3 32-40
36 3 32-40
140 26 3 32-40
160 108 3 32-40
176 108 3 32-40
50 27 3 32-40
254 133 3 32-40
190 108 3 32-40
390 120 3 32-40
230 50 3 32-40
190 100 4 32-40
150 22 4 32-40
70 37 4 32-40
160 102 4 32-40
70 53 5 32-40
70 37 5 32-40
80 40 5 32-40
70 45 5 32-40
80 45 5 32-40
160 108 5 32-40
160 98 5 32-40
176 100 5 32-40
112 5 32-40
36 5 32-40
176 108 5 32-40
430 160 5 32-40
150 100 5 32-40
196 108 5 32-40
290 185 5 32-40
440 140 5 32-40
230 50 5 32-40
172 100 7 32-40
170 100 7 32-40
172 113 7 32-40

Ukážky našich výrobkov: