Výroba oteruvzdorných príložiek z materiálu X120Mn12

Spoločnosť Konex s.r.o. používa na výrobu oteruvzdorných príložiek materiál X120Mn12, ktorý určuje norma UIC 893-0. Materiál X120Mn12 je vysokolegovaná austenitická oceľ s podielom mangánu 11 - 13 %. Tento materiál sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči oteru, je nemagnetický a pri namáhaní zvyšuje svoju tvrdosť až do 55 HRC.

Spoločnosť Konex s.r.o. využíva na úpravu povrchu materiálu pred začatím výroby technológiu tryskania. Technológia tryskania je jednou z najrozšírenejších mechanických úprav povrchu. Pod pojmom tryskanie, alebo pieskovanie rozumieme čistenie povrchu predmetov prúdom tryskacieho prostriedku na povrch, ktorému pohybovú energiu dodáva stlačený vzduch, pričom tryskací prostriedok pôsobí ako brúsny materiál. Hlavným účelom technológie tryskania je odstrániť nečistoty z povrchu opracovávaného materiálu ako je hrdza, okuje, staré povlaky a podobne. To zabezpečí výbornú kvalitu vstupného materiálu a následne vysokú kvalitu hotového produktu.

 

Spoločnosť Konex s.r.o využíva na rezanie materiálu, ako aj určitých typov výrobkov rezanie pomocou laserového lúča. Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča. Po dopade lúča na rezaný materiál dochádza okamžite k jeho absorpcii materiálom, roztaveniu materiálu Joulovým teplom, jeho sublimácii a vytvoreniu paroplynového kanála. Zvyšky roztaveného kovu sú z reznej medzery odstránené pracovným plynom, ktorý prúdi cez rezaciu dýzu koaxiálne s osou laserového lúča. Použitie tejto technológie má výhodu vo vysokej presnosti výrobkov a výbornej kvalite rezných hrán.

Spoločnosť používa vo výrobe sušiace vibračné stroje, ktoré zaručujú kompletné očistenie výrobkov od mastnoty a nečistôt, ako aj vyhladenie povrchu a hrán hotových výrobkov. Takto pripravené hotové výrobky sú balené a pripravené na použitie.

Stiahnuť ISO certifikát

Zdieľať túto stránku